Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Broses Gynllunio

Cyflwyno, Cofrestru a Dilysu a Ffioedd

Cyflwyno, Cofrestru a Dilysu

Gall ymgeiswyr gyflwyno cais yn electronig neu ar bapur i'r awdurdod cynllunio lleol. Bydd y ffurflenni cais yn amrywio ar gyfer pob math o ganiatâd i gynnwys y gwahanol wybodaeth sy'n berthnasol ar gyfer penderfynu ar bob achos.

Mae'n bwysig i'r awdurdod cynllunio lleol wirio a yw'r holl eitemau gofynnol wedi'u cyflwyno (a elwir yn gyffredin yn 'ddilysu'). Mae dilysu yn nodi a yw'r gofynion gwybodaeth ar gyfer y math o gais wedi'u bodloni. Os yw awdurdod cynllunio lleol yn fodlon ei fod wedi derbyn cais sy'n bodloni'r gofynion a nodir yn y Ffurflen Gais Safonol, gan gynnwys dogfennau asesu ychwanegol, rhaid iddo gael ei gofrestru fel cais dilys.

Os na chynhwysir gwybodaeth angenrheidiol bydd hyn yn arwain at benderfynu bod y cais yn annilys. Sylwch y gall cyflwyno ceisiadau o ansawdd gwael arwain at oedi sylweddol gyda'ch ceisiadau.

Dolenni defnyddiol:

 

Ffioedd

Mae ffi yn daladwy am y rhan fwyaf o fathau o ganiatâd. Pennir y ffioedd yn genedlaethol a rhaid eu hanfon wrth gyflwyno'r cais. Heb dalu'r ffi briodol, nid yw cais yn ddilys.

Dolenni defnyddiol: