Toglo gwelededd dewislen symudol

Sut i Ddefnyddio Eich Pwmp Ffynhonnell Aer

Gwresogi eich dŵr poeth

Mae systemau pwmp gwres ffynhonnell aer yn gwresogi'r dŵr yn y silindr ar gyfer eich cyflenwad dŵr poeth. Mae angen amseru'r dŵr poeth ar gyfer hyn fel y byddech yn ei wneud gyda boeler a silindr confensiynol. 

Rydym ni'n argymell eich bod chi'n gwresogi eich dŵr poeth rhwng canol dydd a 2pm pan fydd y tymheredd tu allan ar ei gynhesaf. Ar yr adeg hon, gall eich pwmp gwres ffynhonnell aer echdynnu'r mwyaf o wres o'r aer. Gall gosod eich dŵr poeth pan fydd eich tariff trydan ar ei isaf drwy gydol y dydd neu'r nos hefyd fod yn amser da.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae pwmp gwres ffynhonnell aer yn cipio'r gwres o'r aer i gynhesu eich cartref yn fwy effeithlon na boeler neu unrhyw ffurf arall o wresogi na ellir ei adnewyddu. Drwy gydol blwyddyn arferol, mae pwmp gwres ffynhonnell aer yn darparu mwy o ynni i chi wedi ei gipio o'r aer nag yr ydych yn talu amdano mewn gwirionedd.