Toglo gwelededd dewislen symudol

Sut i Ddefnyddio Eich Pwmp Ffynhonnell Aer

Gwaedu eich rheiddiaduron

Mae systemau pwmp gwres ffynhonnell aer yn debyg iawn i wres canolog boeler ac weithiau mae'n ofynnol i aer o'r rheiddiaduron gael ei fentio. Wrth wneud hynny, gall hyn beri i bwysedd y system ddisgyn sy'n golygu efallai bydd eich pwmp gwres ffynhonnell aer yn stopio gweithio.

Os fydd hyn yn digwydd, gall "Pwysedd dŵr isel" gael ei arddangos ar sgrin eich rhaglennydd. Cysylltwch â'ch Gwasanaetha Tai ar 01597 827464 am gyngor i ddatrys hyn.

Mae rhai gosodiadau pwmp gwres ffynhonnell aer hefyd yn cynnwys glycol i atal pibellau a osodwyd i'r uned allanol rhag rhewi. Dim ond personél cymwys ddylai fentio rheiddiaduron sydd wedi eu ffitio at systemau glycol.