Toglo gwelededd dewislen symudol

Sut i Ddefnyddio Eich Pwmp Ffynhonnell Aer

Gair i Gall

Gwnewch

  • Gweithredwch eich pwmp gwres ffynhonnell aer yn barhaol.
  • Gosodwch raglen tymheredd "set back" yn y nos neu pan fydd yr eiddo yn wag, yn hytrach na diffodd y gwres yn llwyr. Defnyddiwch rheolydd y VR700 i wneud hyn.

Peidiwch

  • Diffodd y pwmp gwres yn llwyr o'r cyflenwad trydan. (Os oes mesurydd trydan 'token' gennych, ceisiwch beidio â'i adael i redeg allan yn llwyr)
  • Addaswch y gosodiadau ar ryngwyneb pwmp gwres y gosodydd.
  • Gwaedwch eich rheiddiaduron oni bai eich bod chi'n ceisio cael cyngor y Gwasanaeth Tai.