Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Aoes gennych chi dir neu eiddo ar werth?

Housing Icon Land for Sale

Rydym yn awyddus i glywed gennych os oes gennych dir lle mae cyfleoedd datblygu i ddiwallu'r angen lleol am dai ym Mhowys.

Gallai hyn gynnwys tir yr hoffech ei werthu neu ei ddatblygu lle gallem brynu rhywfaint neu'r cyfan o'r tir neu brynu'r eiddo, (yn amodol ar asesiad hyfywedd ac addasrwydd yr eiddo).

A oes gennych chi gyn eiddo'r cyngor ym Mhowys yr hoffech ei werthu? Mae'r cyngor yn awyddus i glywed gennych os ydych yn ystyried gwerthu eich cyn eiddo hawl i brynu.

Unwaith y byddwch wedi cael prisiad annibynnol ar gyfer yr eiddo cysylltwch â ni ar 01597 827464.