Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Addasiadau yn y Cartref

house adaptations

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Grant i wneud newidiadau i'r eiddo os oes angen mwy nag offer arnoch i ddiwallu eich anghenion fel cawodydd mynediad gwastad, lifftiau grisiau a mynediadau â ramp.

Mae'r Grantiau Chyfleusterau i Bobl Anabl ar gyfer oedolion a phlant sydd:

  • yn berchen ac yn byw yn eu cartref eu hunain ym Mhowys.
  • yn denantiaid preifat.
  • ag anabledd sylweddol a pharhaol.
  • yn cael trafferth gyda thasgau dyddiol.

Mae cyllid arall ar gael i denantiaid mewn tai sy'n eiddo i'r cyngor neu gymdeithas tai.

Mae rhagor o wybodaeth gan y Llywodraeth Cymru ar gael yn y Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl.

Sgwter Symudedd

Sylwch, os ydych yn ystyried archebu sgwter symudedd bydd rhaid i chi ystyried sut y byddwch yn ei storio a thrydanu'r batri cyn i chi brynu. Rydym ond yn darparu rampiau ar gyfer cadeiriau olwyn a chafodd eu rhagnodi gan weithwyr iechyd proffesiynol ac nid ydym yn darparu cyfleusterau ar gyfer storio a thrydanu sgwteri.