Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Nidec Control Techniques

Image of Powys County Council's logo

19 Ionawr 2024

Image of Powys County Council's logo
Yn ymateb i'r cynigion gan Nidec Control Techniques eu bod yn bwriadu cywiro eu capasiti gweithredol a fydd yn effeithio ar staff yn eu ffatri yn y Drenewydd a gallai arwain at golli hyd at 98 o swyddi, dywedodd y Cynghorydd David Selby, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Powys Fwy Ffyniannus: "Rydym yn naturiol yn pryderu am y cyhoeddiad a'r effaith bosibl ar unigolion a'r gymuned ehangach.  

"Mae Nidec Control Techniques yn ased pwysig i Bowys a'i heconomi.  Rydym yn monitro'r sefyllfa ac yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid i gefnogi'r rhai a fydd yn cael eu heffeithio gan y cynigion hyn."