Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Digwyddiad Lles Cymunedol

Ystradgynlais Community Wellbeing Event

24 Ionawr 2024

Ystradgynlais Community Wellbeing Event
Cynhelir digwyddiad lles cymunedol am ddim mewn tref yn Ne Powys fis nesaf, meddai'r cyngor sir.

Fel rhan o brosiect ar y cyd rhwng Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, cynhelir 'Digwyddiad Lles Cymunedol Ystradgynlais' ddydd Iau 8 Chwefror yn Y Neuadd Les, Ystradgynlais, ac ar gael i alw i mewn unrhyw bryd rhwng 10yb a 5yp.

Gyda nifer o sefydliadau ar gael mewn un lle, mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle i drigolion Ystradgynlais gael sgwrs a rhannu eu profiadau, ond mae hefyd yn caniatáu i'r gymuned ddeall pa gymorth sydd ar gael iddynt.

Bydd y digwyddiad hwn yn lansio prosiect ehangach a fydd yn cynnwys digwyddiadau pellach, Canolfan Lles, yn ogystal ag arolwg lles y gellir ei gwblhau ar y diwrnod, gan alluogi trigolion i ddweud eu dweud a dylanwadu'n weithredol ar brosiectau yn yr ardal yn y dyfodol.

Mae'r sefydliadau sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad yn cynnwys, PAVO, Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Freedom Leisure a mwy.

Meddai'r Cynghorydd Richard Church, Aelod Cabinet Powys Mwy Diogel: "Yn dilyn bron ddwywaith y cyfartaledd cenedlaethol o breswylwyr yn adrodd bod eu hiechyd eu hunain yn wael neu'n wael iawn, mae'n hanfodol ein bod yn cynnal digwyddiadau fel hyn, er mwyn caniatáu i drigolion ddweud eu dweud, fel y gallwn barhau i gefnogi ein cymunedau a darparu'r adnoddau cywir i helpu i wella iechyd ein preswylwyr."

Dywedodd Mererid Bowley, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae rhoi'r gorau i ysmygu yn un o'r pethau gorau y gallwch ei wneud i wella eich iechyd a hefyd un o'r pethau mwyaf anodd.  Gyda chymorth pobl eraill, mae'n dod yn gymaint haws. Dewch draw i gwrdd â'r tîm i weld sut y gallant eich helpu. Cofiwch, nid yw rhoi'r gorau i ysmygu ar eich cyfer chi'n unig, ond mae'n helpu'ch ffrindiau a'ch teulu hefyd!"

Cynhelir y digwyddiad hwn fel rhan o brosiect parhaus i hyrwyddo pwysigrwydd iechyd a lles yn y gymuned.