Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Sut rydym yn cyrraedd yno?

How will we get there
Close Sut rydyn ni'n cyrraedd yno?

Rydym am weithio gyda chi i ddysgu mwy am yr hyn sydd bwysicaf i chi a'ch teulu, yr hyn sy'n bwysig i chi nawr ac yn y dyfodol.  Rydym yn edrych yn ofalus ar yr hyn rydym yn ei gyflawni ar hyn o bryd a'r gwahaniaeth y mae'n ei wneud.  

Byddwn yn rhoi tri cham ar waith i gyrraedd lle mae angen i ni fod: 

1.    Darganfod:Deall y sefyllfa bresennol. Gan gynnwys edrych ar ddata, nodi bylchau o fewn hyn, a chynnal ymchwil bellach yn ôl yr angen.   

2.    Dylunio a phrofi:gweithio gyda'n gilydd i ddylunio opsiynau a'u profi gyda chi. 

3.    Cyflawni a gwella:  gwneud y newidiadau a gwirio ein bod yn gwneud y dewisiadau cywir ar hyd y ffordd