Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gwobr Prentis y Flwyddyn i Sarah

Sarah Price receiving award

12 Chwefror 2024

Sarah Price receiving award
 Mae un o weithwyr Cyngor Sir Powys wedi cael ei henwi'n Brentis y Flwyddyn gan Goleg Gŵyr, Abertawe.

Cyflwynwyd yr anrhydedd i Sarah Price yn ystod seremoni wobrwyo ddydd Llun (5 Chwefror) yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2024.

Mae Sarah yn astudio yn y coleg am NVQ Lefel 3 ochr yn ochr â'i rôl fel Swyddog Cefnogi Prosiect ar gyfer Gwasanaeth Arlwyo a Glanhau Cyngor Sir Powys.

Dywedodd: "Roedd yn sioc go iawn i dderbyn y wobr. Dechreuais y cwrs ym mis Tachwedd 2022 i ddatblygu fy sgiliau digidol a marchnata i gefnogi gwaith y gwasanaeth.

"Rydw i wedi mwynhau'n fawr a byddwn yn argymell dysgu yn y gwaith i bawb."

Cyflwynwyd Sarah ar gyfer y wobr gan ei thiwtor a chafodd ei dewis oherwydd ei 'hymroddiad' a'r ffordd y 'rhoddai'r hyn roedd hi'n ei ddysgu ar waith'.

Wrth gyflwyno'r wobr yn y seremoni, dywedodd cyflwynydd chwaraeon y BBC, Ross Harris: "Mae Sarah yn ymgorffori ysbryd dysgu ac arloesi diwyro, gan osod esiampl ryfeddol i ddarpar brentisiaid."

Capsiwn Llun: Mae Sarah yn derbyn ei gwobr gan Paul Kift, Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.