Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cartref Plant Newydd

Deputy Minister and RPB Chair Kirsty Williams

16 Chwefror 2024

Deputy Minister and RPB Chair Kirsty Williams
Mae'r Dirprwy Weinidog ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS yn ymuno â'r tîm ym Mhowys i ddysgu rhagor ynghylch y cartref newydd i blant sydd ar fin agor yng ngogledd y sir.

Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi dod ynghyd i greu cymorth ychwanegol ar gyfer plant a phobl ifanc lleol, sydd ag anawsterau emosiynol cymhleth ac anawsterau ymddygiadol.

Bydd y cartref, a ailwampiwyd yn llwyr, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig tîm neilltuol o staff therapiwtig a staff gofal i gefnogi pobl ifanc yn y sir.

Bydd yr ardal awyr agored hyfryd yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ofalu am a thrin a thrafod anifeiliaid bach, a thyfu ffrwythau, llysiau a blodau.

Bydd y cartref yn cynnig sefydlogrwydd er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc sydd â'r anghenion mwyaf cymleth, i wireddu canlyniadau cadarnhaol a gwella eu llesiant. 
Mae'r cartref newydd hwn yn ein galluogi i gefnogi rhagor o blant yn eu cymunedau eu hunain, gan alluogi plant i aros yn nes at eu cartrefi.