Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Deddf Galluedd Meddyliol a Rhyngwyneb y Ddeddf Iechyd Meddwl

Darperir gan: Rhiannon Mainwaring JMG Training & Consultancy

Cynulleidfa Darged: Timau Gwaith Cymdeithasol / Timau Plant 16+

Hyfforddiant ar-lein trwy Teams

Nodau

Nodau'r cwrs yma yw galluogi staff iechyd a gofal cymdeithasol i ystyried effaith Deddf Galluedd Meddyliol 2005 ar eu gwaith, a'r berthynas o ran defnyddio ac ymarfer Deddf Iechyd Meddwl 1983.

Deilliannau

 • Defnyddio'r DGM mewn gwasanaethau iechyd meddwl - yn y gymuned, wrth dderbyn i ysbyty, yn yr ysbyty, ac adeg rhyddhau claf o'r ysbyty
 • Derbyn claf i'r ysbyty - Cyfraith achos Siartr Hawliau Dynol Ewrop (EHCR)  ac achosion AM a SLaM
 • Deall - pa wybodaeth sydd ei hangen i dderbyn claf i'r ysbyty
 • Defnyddio neu bwyso - arwyddocâd o ran iechyd meddwl a chyfraith achos
 • Budd Pennaf - trosolwg a'r rhestr wirio
 • Derbyn claf i ward iechyd meddwl - pa Ddeddf a pham? Arweiniad o ran cyfraith achos
 • Arweiniad o ran y Cod Ymarfer - gwrthwynebu triniaeth neu dderbyniad (cymhwysedd ar gyfer Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS))
 • Cludiant - symud pobl?
 • Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid - safbwynt Ewropeaidd ac ymlaen
 • Pam neu bryd i ddefnyddio DoLS mewn gwasanaethau iechyd meddwl - yn yr Ysbyty a'r gymuned.

Dyddiadau

 • 6 Mehefin 2024, 9.30am - 4.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau