Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Canolfan Ailgylchu a Gwastraff Cartrefi Aberhonddu yn Ailagor ddydd Llun 11 Mawrth

Image of a recycling icon and the words open

29 Chwefror 2023

Image of a recycling icon and the words open
Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Aberhonddu sydd newydd gael ei hailwampio yn ailagor i'r cyhoedd ddydd Llun 11 Mawrth.

Mae uwchraddio diogelwch ac ailwampio'r ganolfan ailgylchu yn Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech yn cynnwys gosod arwyneb caled newydd a mwy diogel ar draws y safle, draenio wedi ei uwchraddio a gwell system un ffordd gyda mynediad sy'n haws ac ardal barcio mwy diogel.

Er nad yw llawer o'r gwelliannau i'r safle yn amlwg i ymwelwyr, maen nhw'n hanfodol i sicrhau fod y cyfleuster yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, yn gweithredu diogelwch, yn hawdd i ymwelwyr ei ddefnyddio, ac er mwyn sicrhau fod y safle yn parhau i fod yn ffit i'w ddefnyddio wrth symud ymlaen.

"Rydym ni'n falch fod yr uwchraddio diogelwch a'r ailwampio angenrheidiol ar fin gorffen bellach yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Aberhonddu, ac y gallwn ailagor y safle i'r cyhoedd ar 11 Mawrth" Dywedodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach.

"Gwnaethon ni weithio'n agos â Grŵp Potter, sy'n rhedeg canolfannau ailgylchu'r cyngor, a'r contractwyr i sicrhau ein bod ni wedi dewis yr amser mwyaf tawel o'r flwyddyn i wneud y gwelliannau hyn. Fodd bynnag, ceir risg bob tro wrth gynllunio prosiect fel yr un hwn dros fisoedd y gaeaf yn sgil tymheredd oer a thywydd gwael yn amharu ar waith adeiladu. O ganlyniad gwnaeth yr ailwampio gymryd ychydig wythnosau'n hirach nag a gynlluniwyd yn wreiddiol ac rydym ni'n diolch i breswylwyr Aberhonddu a'r ardal amgylchynol am eu hamynedd a'u dealltwriaeth wrth i ni weithio'n galed i gael y safle'n barod i'w ailagor cyn gynted ag y bo modd."

Bydd trefniadau ailgylchu gwastraff gardd yn hen safle Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Penlan, oddi ar Ffordd Cerrigcochion yn dod i ben ar ôl dydd Mercher 6 Mawrth. O ddydd Llun 11 Mawrth, bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Aberhonddu yn ailagor, fel gynt:

Dydd Llun: 9am - 5pm
Dydd Mawrth: 9am - 5pm
Dydd Mercher: 9am - 5pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: Ar gau
Dydd Sadwrn: 10am - 4pm
Dydd Sul: 10am - 4pm

Bydd yr ardal newydd yn arbennig ar gyfer ail-ddefnyddio yn agor cyn bo hir. Cadwch lygad allan am ragor o fanylion yn fuan.