Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Datblygiad Plant ar gyfer Plant ag Anableddau

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

  • Datblygiad plant yw'r camau sy'n gysylltiedig â'r dull dilyniannol yn natblygiad y plentyn yn ystod y cyfnod o'i eni hyd at ddod yn oedolyn, yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae unrhyw newid neu rwystr yn y datblygiad yn arwain at anabledd neu annormaledd

Deilliannau Dysgu

  • Sut i hyrwyddo cynhwysiant ar gyfer pob plentyn, Ymwybyddiaeth o sut y gellir stigmateiddio anabledd, a sut y gellir herio hyn. -Sut i helpu plant i gael y gorau o fywyd a diwallu eu hanghenion arbennig penodol

Dyddiad a Amseroedd

  • 4 Medi 2024,  09:30-16:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau