Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cam-drin Plant yn Rhywiol

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

  • Nod y cwrs hwn yw cefnogi ymarferwyr i ddeall cam-drin plant yn rhywiol gan gynnwys dangosyddion ac effaith. Bydd yn sicrhau bod staff yn rheoli datgeliadau'n effeithiol ac yn darparu cymorth sy'n ystyriol o drawma / cefnogaeth heb fwrw bai wrth ymadfer. 

Deilliannau Dysgu

  • Cynnig dealltwriaeth o'r hyn yw Cam-drin Plant yn Rhywiol a sut y gall ddigwydd 
  • Dangosyddion Cam-drin Plant yn Rhywiol ac asesu risg / cynllunio diogelwch 
  • Deall datblygiad rhywiol 
  • Rheoli datgeliadau a rhwystrau i ddatgelu 
  • Effaith Cam-drin Plant yn Rhywiol: Cefnogi adferiad i'r plentyn / y rhiant nad yw'n cam-drin 
  • Ymarfer gwrthwahaniaethol - gan sicrhau nad yw'n bwrw bai  / ymarfer wedi'i lywio gan drawma

Dyddiad a Amseroedd

  • 16 Gorffennaf 2024,  09:30-16:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau