Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

  • Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth o ran Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant a sut i ymateb yn effeithiol gan sicrhau arfer gorau. 

Deilliannau Dysgu

  • Deall diffiniad, graddfa a chanfyddiadau cenedlaethol ar Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant  
  • Deall ymatebion gweithdrefnol diogelu a chanllawiau ymarfer Cymru gyfanDangosyddion ac ymyrraeth i amddiffyn ac ymgysylltu â phlant/pobl ifanc     
  • Rhwystrau i ddatgeliad  -Ystyried ffactorau ar gyfer asesu: anghenion plentyn / risgiau cyflawnwr / risgiau cyd-destunol.
  • Cefnogi anghenion ar gyfer risgiau ac adferiad parhaus. 
  • Pwysigrwydd osgoi beio dioddefwyr -wrth ddefnyddio iaith ac ymatebion ymyrraeth 

Dyddiad a Amseroedd

  • 22 Mai 2024 09:30-16:30
  • 27 Tachwedd 2024  09:30-16:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau