Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Deall y rhai sy'n cam-drin Plant yn rhywiol

:

Darparwr y cwrs

New Pathways

Nod

  • Bydd y cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i ddeall y sbardunau a'r ymddygiadau sy'n gysylltiedig ag ymddygiadau rhywiol.

Deilliannau Dysgu

  • Caffael dealltwriaeth o fodelau o ymddygiad camdriniol  -Dangosyddion ymddygiadau camdrin rhywiol 
  • Caffael dealltwriaeth o feithrin perthynas amhriodol â'r plentyn a'r teulu   
  • Cefnogi teuluoedd i ddeall eu plentyn yn rhywiol  -Cyflawni cam-drin ar-lein ac ymatebion effeithiol 

Dyddiad a Amseroedd

  • 18 Medi 2024 09:30-16:30
  • 6 Tachwedd 2024  09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau