Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (16/17 oed)

Darparwr y cwrs

DCC Interactive Ltd

Nod

  • Diweddariad ar gyfer y rhai a allai fod yn llunio neu'n derbyn asesiadau a baratowyd o dan y Ddeddf Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid - gan gynnwys cyfraith achos o'r fath sydd wedi dod i'r amlwg erbyn amser y cwrs

Deilliannau Dysgu

  • Sut ddylen ni nawr ddiffinio Amddifadu o Ryddid i bobl ifanc 16/17 oed? 
  • Sut y mae hyn yn effeithio ar gleifion 'anffurfiol' o dan yr MHA, a rôl AMHPs a Thribiwnlysoedd? 
  • Y modd y mae DoLs ar gyfer pobl ifanc 16/17 oed yn cael eu hawdurdodi. 
  • Bydd y cwrs hwn yn rhoi hyder i chi o ran sut y dylid cymhwyso'r gyfraith.

Dyddiad a Amseroedd

  • 30 Gorffennaf 2024  09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau