Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Amddifadu o Ryddid - hyd at 15 oed ar gyfer Plant

Darparwr y cwrs

DCC Interactive Ltd

Nod

  • Mae'r cwrs hwn i ymarferwyr allu datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r broses ymgeisio ar gyfer cymeradwyo Amddifadu o Ryddi (DoL) ar gyfer plant hyd at 15 oed.   I gynorthwyo dealltwriaeth lawn y rhai sy'n gweithio gyda phobl ifanc o'r Ddeddf Galluedd Meddyliol ac Amddifadu Rhyddid er mwyn iddyn nhw wneud cais yn eu hymarfer o ddydd i ddydd.  
  • Y nod yw rhoi mewnwelediad i'r hyn sydd angen ei awdurdodi drwy'r Uchel Lys.  Trwy achos Bolton Council v KL [2022] EWCOP 24 (21 Mehefin 2022), gwelwyd yr angen i graffu ar ddata ynghylch ceisiadau DoL i ddeall anghenion gofal plant a phobl ifanc yn well wrth iddynt drosglwyddo i fod yn oedolion, yn ogystal â darparu proses fwy tryloyw a barnwrol ar gyfer ceisiadau DoL i blant

Deilliannau Dysgu

  • Byddwch yn deall sut mae DOL yn berthnasol i blant sy'n defnyddio'r hyn sy'n hysbys ar hyn o bryd am gyfyngiadau, ataliaeth a DOL. 
  • Defnyddio a chymhwyso cyfraith achos berthnasol a chyfredol.
  • Deall bod gwahaniaeth rhwng y broses ar gyfer hyd at 15 oed a'r broses ar gyfer rhai 16/17 oed a hŷn, a sut mae'r Ddeddf Galluedd Meddyliol yn rhyngweithio.   
  • Gan gynnwys y perthnasedd i gymhwysedd Gillick, cyfraith achos. 

Dyddiad a Amseroedd

  • 6 Awst 2024,  09:30 - 16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau