Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cydymffurfiad Cudd

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

  • Cwrs ar gydymffurfiad cudd a fydd yn caniatáu i staff fyfyrio ar sut mae hyn yn ymddangos, a sut y gall sgiliau ymarferwyr hyrwyddo ymgysylltiad ymatebol i wrthweithio a lleihau hyn.

Deilliannau Dysgu

Cynnwys y Cwrs:   

  • Deall beth yw Ymddygiad Anghydweithredol a'i wahanol ffurfiau   
  • Dod yn ymwybodol o'r rhesymau dros Ymddygiad Anghydweithredol a'r effaith y gall ei gael  -Archwilio Gweithio amlasiantaeth 
  • Gwybod sut i ymateb i Ymddygiad Anghyweithredol a holi sut y gallai ymarfer waethygu hyn.
  • Gwybod sut i ddelio â thrais a gelyniaeth  -Gwybod sut i gadw'ch hun yn ddiogel  -Annog Cydraddoldeb rhwng Rhieni a Gweithwyr Proffesiynol 
  • Deall beth yw Cydymffurfiad Cudd a phryd mae'n digwydd   
  • Bod yn ymwybodol o sut y gallwch adnabod a gwrthweithio cydymffurfiaeth gudd   
  • Adnabod y cysylltiad rhwng â diogelu a chydymffurfiad cudd - canfyddiadau adolygiadau thematig / CPR's

Dyddiad a Amseroedd

  • 5 Medi 2024 09:30-16:30
  • 14 Ionawr 2025 09:30-16:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau