Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Epilepsi ac Anaffylacsis (Midazolam trwy'r geg ac Epi Pen) (Bannau / Camlas)

Darparwr y cwrs

JMG Training & Consultancy

Nod

  • Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n gweithio gyda neu'n gyfrifol am les a llesiant unigolion ag epilepsi

Deilliannau Dysgu

Cynnwys y Cwrs:   

  • Bydd hyfforddiant yn hwyluso canllawiau arfer gorau ac yn sicrhau y bydd gan bawb sy'n mynychu y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddarparu amgylchedd diogel, effeithiol i ofalu am bobl sy'n byw gydag epilepsi.
  • Bydd gwybodaeth ddamcaniaethol a sgiliau damcaniaethol hefyd yn cael eu cynnwys.

Dyddiad a Amseroedd

  • 24 Mai 2024 10:00-13:00
  • 18 Hydref 2024 10:00-13:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau