Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hylendid Bwyd (Darparwyr Gofal Plant/ Gofalwyr Maeth / Preswyl)

Darparwr y cwrs

Social Care Consultants Ltd

Nod

 • Efallai y bydd angen cymorth i baratoi bwyd ar y rhai sydd angen gofal a chefnogaeth.  
 • Rhaid i'r rhai sy'n darparu'r cymorth hwnnw wneud hynny'n ddiogel ac mae hyn yn gofyn am wybodaeth sylfaenol ddigonol.  
 • Lluniwyd y cwrs i fod yn gyson â deddfwriaeth Cymru ac arfer gorau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 

Deilliannau Dysgu

Cynnwys y Cwrs:   

 • Deddfwriaeth allweddol 
 • Peryglon diogelwch bwyd   
 • Bacteria  -Trawshalogiad   
 • Byrddau torri 
 • Alergenau 
 • Bwydydd risg uchel   
 • Rheoli tymhered bwyd   
 • Bwyd oer   
 • Cofnodi dyddiad     
 • Gwastraff   
 • Datganiadau HACCP a dulliau diogel  

Dyddiad a Amseroedd

 • 6 Mehefin 2024 10:00-13:00
 • 12 Tachwedd 2024 10:00-13:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau