Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ymddygiadau Rhywiol Niweidiol

Darparwr y cwrs

New Pathways

Nod

 • Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r enw ymbarél Ymddygiadau Rhywiol Niweidiol a'r continwwm o ymddygiad y mae'n ei gynnwys.
 • Bydd y cwrs yn ystyried ymatebion ar draws ystod o lwybrau ymateb ataliol, amddiffynnol ac adferol yn seiliedig ar arfer gorau 

Deilliannau Dysgu

 • Prif amcanion dysgu'r cwrs yw: 
 • Deall beth a olygir gan ymddygiadau rhywiol niweidiol   
 • Pam mae rhai plant yn dangos ymddygiadau rhywiol niweidiol   
 • Deall yr ymddygiadau rhywiol niweidiol a arddangoswyd gan blant ar-lein ac all-lein   
 • Asesu angen gan ddefnyddio offer - offeryn golau traffig Brook   
 • Archwilio'r llwybrau cefnogaeth ar gyfer ymddygiadau rhywiol niweidiol 
 • llwybrau atal, amddiffyn ac adfer. Arweiniad ategol
 • canllaw WSP ac ymarfer, ymchwil, CPRs a chanllawiau NICE

 

Dyddiad a Amseroedd

 • 10 Medi 2024 09:30-16:30
 • 16 Ionawr 2025 09:30-16:30
 • (Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA) 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau