Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ymchwiliad ar y Cyd

Darparwr y cwrs

Vaughan Training & Consultancy LTD

Nod

  • Rhaid i gyfweliadau a gynhelir gyda phlant gael eu cynllunio a'u gweithredu'n ofalus gan ymchwilwyr sydd wedi'u hyfforddi'n briodol. Rhaid i'r cyfwelydd fod â'r gallu i ddadansoddi'n gywir yr wybodaeth a gafwyd o bob maes ymchwilio er mwyn cynnal cyfweliad sy'n dderbyniol yn gyfreithiol.  
  • Mae ymchwiliadau troseddau difrifol yn mynnu lefel uwch o dechneg gyfweld sy'n foesegol ac yn effeithiol.  Nod y cwrs hwn yw gwella sgiliau'r archwiliwr er mwyn iddo allu cynnal yr archwiliad yn effeithiol ac yn broffesiynol o ddechrau cyntaf atgyfeiriad am gam-drin plentyn.

Deilliannau Dysgu

  • Rhaid i gyfweliadau a gynhelir gyda phlant gael eu cynllunio a'u gweithredu'n ofalus gan ymchwilwyr sydd wedi'u hyfforddi'n briodol. Rhaid i'r cyfwelydd fod â'r gallu i ddadansoddi'n gywir yr wybodaeth a gafwyd o bob maes ymchwilio er mwyn cynnal cyfweliad sy'n dderbyniol yn gyfreithiol.  
  • Mae ymchwiliadau troseddau difrifol yn mynnu lefel uwch o dechneg gyfweld sy'n foesegol ac yn effeithiol.  Nod y cwrs hwn yw gwella sgiliau'r archwiliwr er mwyn iddo allu cynnal yr archwiliad yn effeithiol ac yn broffesiynol o ddechrau cyntaf atgyfeiriad am gam-drin plentyn.

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 18 Mehefin 2024 09:30-16:30
  • 10 Hydref 2024 09:30-16:30
  • (Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA) 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau