Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Llythyron i'w Darllen yn ddiweddarach/Gwaith ar Hanes Bywyd

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

  • Mae angen i bob plentyn yng Nghymru, na all eu teuluoedd biolegol ofalu amdanynt, feddu ar ddealltwriaeth o hanes eu teulu a'u taith unigryw.
  • Bydd gweithwyr cymdeithasol yn dysgu sut y gall Llythyron i'w Darllen yn ddiweddarach/Gwaith ar Hanes Bywyd helpu plentyn i wneud synnwyr o'i orffennol a deall ei sefyllfa bresennol er mwyn ei helpu i symud i'r dyfodol.

Deilliannau Dysgu

  • Bydd cyfranogwyr yn canfod sut y gallant ddefnyddio Llythyron i'w Darllen yn ddiweddarach a gwaith hanes bywyd  i gefnogi hunaniaeth y plentyn, hyrwyddo hunan-barch, helpu i roi ymdeimlad o berthyn, lles a chefnogi iechyd meddwl da i'r plentyn.
  • Mae Gwaith Hanes bywyd yn rhoi cyfle a strwythur i'r plentyn archwilio ei emosiynau a siarad am faterion poenus, a a gallant roi gwybodaeth ffeithiol bwysig i'r plentyn, ynghyd â naratif ag ambell esboniad yn ogystal â chadw atgofion.

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 24 Hydref 2024 09:30-16:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau