Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant Cyfreithiol - Sgiliau Llys i Weithwyr Cymdeithasol

Darparwr y cwrs

DCC Interactive Ltd

Nod

 • Mae'r cyrsiau hyfforddi cyfreithiol ymarferol, strwythuredig hyn wedi'u cynllunio i sicrhau bod gweithwyr cymdeithasol yn gyfarwydd â'r gweithdrefnau sy'n cael eu hysgogi, ac yn ymarfogi â'r sgiliau angenrheidiol

Deilliannau Dysgu

 • Y modd y mae'r system wrthwynebol yn gweithio:  
 • Y gweithdrefnau, trefn digwyddiadau a rolau'r rhai sy'n rhan o'r system wrthwynebol   
 • Cymryd y llw / cadarnhad i bob pwrpas   -Technegau cyfreithwyr wrth groesholi a sut i'w trin 
 • Sut i baratoi i roi tystiolaeth glir, onest a gwrthrychol   
 • Sut i wneud defnydd priodol o dystiolaeth dogfennau a nodiadau ategol wrth roi tystiolaeth   
 • Sut i gyflwyno tystiolaeth ategol a chlir o dan amodau croesholi   
 • Deall sut i gasglu gwybodaeth yn fwy effeithiol drwy wybod sut y mae'n cael ei gynnwys mewn tystiolaeth ysgrifenedig 
 • Deall sut i ddefnyddio cofnodion fel ffynonellau gwybodaeth sylfaenol   
 • Adnabod materion, ffeithiau a ffynonellau a phwysau'r rhain   
 • Cynllun, fformat ac arddull priodolI   
 • Gallu cwblhau adroddiadau Adran 7 ac Adran 37 yn gymwys.
 • Defnyddio gwybodaeth ysgrifenedig yn sail ar gyfer rhoi tystiolaeth yn y llys 
 • Rhoi trosolwg o'r ffordd y mae'r protocol cyn achos a'r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn gweithredu ar hyn o bryd   
 • Ystyried datblygu arfer da yn y cyd-destun y PLO 
 • Datblygu dealltwriaeth o'r newidiadau a ddaeth yn sgil Deddf SSW-b ar gyfer plant mewn achosion gofal sy'n derbyn gofal

 

Dyddiad a Amseroedd

 • 27 Awst 2024 09:30-16:30
 • 24 Medi 2024 09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau