Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl - Ieuenctid

Darparwr y cwrs

Groundwork North Wales

Nod

 • Yn addas ar gyfer: CSP, PTHB, yr Heddlu, Ysgolion a Sefydliadau allanol sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol.
 • Cwrs addysgol 2-ddiwrnod yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, sy'n dysgu pobl sut i adnabod, deall a helpu pobl ifanc a allai fod yn datblygu problem iechyd meddwl.
 • Yn yr un modd ag yr ydym yn dysgu cymorth cyntaf corfforol, mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn eich dysgu sut i adnabod yr arwyddion rhybuddiol hanfodol hynny o salwch meddwl.

Deilliannau Dysgu

 • Sylwi ar arwyddion cynnar problem iechyd meddwl 
 • Teimlo'n hyderus yn helpu rhywun sy'n profi problem iechyd meddwl
 • Darparu help ar sail cymorth cyntaf -Helpu i atal rhywun rhag brifo ei hun neu eraill
 • Helpwch i atal problem iechyd meddwl rhag gwaethygu   
 • Helpu rhywun i wella'n gyflymach
 • Tywys rhywun tuag at y gefnogaeth gywir 
 • Lleihau stigma problemau iechyd meddwldiadau a ddaeth yn sgil Deddf SSW-b ar gyfer plant mewn achosion gofal sy'n derbyn gofal

 

Dyddiad a Amseroedd

 • 11 Gorffennaf 2024 09:30-15:30
 • (The Gwalia, Llandrindod Wells LD1 6AA) 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau