Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Esgeulustod: ymatebion effeithiol i esgeuluso plant.

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

  • Bydd y cwrs hwn yn galluogi ymarferwyr i ystyried effaith esgeulustod a'i ganlyniadau hirdymor ar ddatblygu a chanlyniadau.
  • Sicrhau bod asiantaethau'n deall pwysigrwydd ymgysylltu amlasiantaethol sy'n ystyrlon ac yn effeithiol. .

Deilliannau Dysgu

  • Dangosyddion ac effaith 
  • Esgeulustod cronig a'r effaith ar ddatblygiad plant a chanlyniadau hirdymor
  • Dysgu o CPRs, ymchwil a lleisiau defnyddwyr y gwasanaeth   
  • Ymgysylltu â theuluoedd i wella canlyniadau   
  • Mathau o esgeulustod 
  • Cydnabyddiaeth gynnar, adolygiad effeithiol a gwella canlyniadau. 
  • Gweithio amlasiantaethol a chyd-gynhyrchu cynlluniau cymorth ystyrlon.mau iechyd meddwldiadau a ddaeth yn sgil Deddf SSW-b ar gyfer plant mewn achosion gofal sy'n derbyn gofal

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 5 Mehefin 2024 09:30-16.00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau