Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Lleoliad gyda Rhieni / Ailuno

Darparwr y cwrs

Bond Solon Training

Nod

  • Mae'r fframwaith ailuno yn cefnogi ymarferwyr a rheolwyr i gymhwyso barn broffesiynol strwythuredig i benderfyniadau ynghylch a ddylai plentyn ddychwelyd adref o ofal, a sut y dylai wneud hynny.
  • Mae'n cefnogi teuluoedd a gweithwyr i ddeall yr hyn sydd angen newid, gosod nodau, cael mynediad at gymorth a gwasanaethau ac adolygu cynnydd.

Deilliannau Dysgu

  • Deall y polisi a'r gweithdrefnau sy'n ymwneud â lleoliad gyda rhieni   
  • Deall y ddeddfwriaeth ynghylch lleoliad gyda rhieni   
  • Deall asesiad Lleoliad gyda rhieni   
  • Deall yr egwyddor a'r fframwaith ynghylch ailuno 
  • Deall cyfrifoldeb a dyletswyddau'r ALl o ran ailuno â rhieni 
  • Sut i adeiladu mesurau diogelu ynghylch lleoliad gyda rhieni ac ailuno

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 24 Mehefin 2024 09:30-16:30
  • 1 Hydref 2024 09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau