Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gwaith Asesu Cyn Geni

Darparwr y cwrs

DCC Interactive Ltd

Nod

  • Bydd y cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i gael mynediad at ymchwil ddiweddar sy'n berthnasol i ymarfer asesu cyn geni ac i rannu eu profiadau eu hunain

Deilliannau Dysgu

  • Ymchwil diweddar am symud babanod ar eu genedigaeth   
  • Gwybodaeth am y materion cyfreithiol y mae angen eu hystyried 
  • Modelau asesu cyn genino

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 11 Mehefin 2024 09:30-16:30
  • 4 Medi 2024 09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau