Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant Adran 47 (Cyflwyniad)

Darparwr y cwrs

Bond Solon Training

Nod

  • Efallai y bydd y rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol sy'n cynnal ymchwiliadau Adran 47 yn gweld bod eu hadroddiadau'n cael eu craffu gan reolwyr, asiantaethau eraill, y llys teulu neu o fewn adolygiad achos difrifol.
  • Mae'n hanfodol, felly, bod gweithwyr cymdeithasol sy'n cynnal ymchwiliadau o'r fath yn gwneud hynny'n broffesiynol trwy gydol yr holl broses o ganfod ffeithiau, dadansoddi ac asesu a bob amser yn ymdrechu i sicrhau tystiolaeth berthnasol, ddibynadwy a chywir. Bydd yr hyfforddiant hwn yn ystyried pob cam o'r broses ymchwilio a bydd yn dangos dibynadwyedd, hygrededd a phwysau'r holl wybodaeth a gafwyd.

Deilliannau Dysgu

Canlyniadau dysgu allweddol

  • 1. Deall y gyfraith berthnasol
  • 2. Cydnabod rolau a chyfrifoldebau tra'n ymgymryd ag ymholiadau A.47    
  • 3. Adnabod gwahanol fathau o dystiolaeth
  • 4. Sut i gasglu tystiolaeth ddibynadwy a chredadwy
  • 5. Y ffordd orau o gyflwyno tystiolaeth o'r fath
  • 6. Y ffordd orau o gyflwyno llais y plentyn
  • 7. Gwahaniaethu rhwng ffeithiau, casgliadau a barn

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 10 Mai 2024 09:30-17.00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau