Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant Adran 76 (Cyflwyniad)

Darparwr y cwrs

Bond Solon Training

Nod

 • Mae gan weithwyr cymdeithasol a rheolwyr anghenion dysgu sy'n gysylltiedig â'u cyfrifoldebau deddfwriaethol a statudol.
 • Ceisiadau ymarferol hefyd ynghylch defnydd priodol o'r opsiwn hwn o ofal

Deilliannau Dysgu

 • Deall y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â lleoliadau A. 76 -Deall dyletswyddau a chyfrifoldebau'r ALl o ran lleoliadau S. 76.  -cyd-destun Cymru   
 • Dysgu am arfer gorau seiliedig ar ymchwil, deddfwriaeth a lleisiau defnyddwyr gwasanaeth. 
 • Myfyrio ar bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth ac arfer sy'n seiliedig ar berthynas gyda theuluoedd.
 • Deall pwysigrwydd asesiadau amserol ac ymgorffori hyn yn y broses cyn-achos/achos lle bo angen 
 • Beth sy'n digwydd wrth i ALl osod plentyn o dan A.76 a beth sy'n digwydd mewn trefniant teuluol. 
 • A oes unrhyw gyfraith achos ddiweddar ynghylch pa mor hir y dylai plentyn aros yn A.76 heb i'r ALl gyhoeddi cais gofal?   
 • A oes angen i'r ALl bob amser gyhoeddi cais gofal os nad oes unrhyw broblemau gyda'r plentyn sy'n parhau i fod yn destun A.76 ac mae rhieni'n cydweithio gyda'r ALl bob amser? 
 • Beth yw'r gyfraith ynghylch UASC, pe bai'r ALl yn cyhoeddi cais gofal ac nad oes ganddynt unrhyw un a all roi caniatâd rhiant i blant dan 16 oed?

 

Dyddiad a Amseroedd

 • 10 Medi 2024 09:30-17.00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau