Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant Asesu Gwarcheidiaeth Arbennig a Phobl Gysylltiedig

Darparwr y cwrs

Safeguarding Experts by Experience Ltd

Nod

  • Datblygu hyder wrth asesu personau cysylltiedig gan ddefnyddio Ffurflen C
  • Deall y gyfraith, rheoliadau a chanllawiau perthnasol
  • Deall negeseuon allweddol gan CPRs ac ymchwil• Ystyried sut a phryd rydym yn ymgysylltu â theuluoedd
  • Ystyried arfer gorau mewn asesiadau a chynllunio cymorth
  • Myfyrio ar ymarfer ym Mhowys

Deilliannau Dysgu

  • Dealltwriaeth o'r gyfraith, rheoliadau ac arweiniad.
  • Arfer gorau mewn asesiadau - gwaith uniongyrchol / dadansoddiad / argymhellion.
  • Datblygu cynlluniau cymorth effeithiol  -Deall gwersi gan CPRs ac ymchwil
  • Ystyried ffactorau hanfodol mewn lleoliadau sefydlog ac aflonyddwch

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 27 Mehefin 2024 09:30-16.30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau