Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cefnogi pobl ag Anghenion Cyfathrebu a Synhwyraidd Dwys

Darparwr y cwrs

Autism Wellbeing

Nod

  • Deall y sgiliau, y wybodaeth a'r ymwybyddiaeth sydd eu hangen i sicrhau bod pobl ag anghenion dwys yn cael y gwasanaeth o'r ansawdd gorau i ddiwallu eu hanghenion unigol

Deilliannau Dysgu

  • Deall y gwahaniaethu y mae pobl ag anghenion dwys yn ei brofi   
  • Deall rhai o'r sefyllfaoedd sy'n achosi'r cyflyrau hyn a'r effaith a geir ar eu galluoedd 
  • Chwalu'r rhwystrau i alluogi cynhwysiant 
  • Datblygu eich sgiliau cefnogi i alluogi ymgysylltu a rhyngweithio   
  • Bod yn greadigol gyda'r arfer a'r amgylchedd i ddiwallu anghenion unigol

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 8 Tachwedd 2024 09:30-16.30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau