Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ymddygiadau Heriol Arddegau mewn Gofal

Darparwr y cwrs

The Fostering Network Wales

Nod

  • Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i ymarferwyr o'r hyn sy'n helpu a'r hyn sy'n lleseirio gwaith gyda phlant/pobl ifanc sy'n arddangos patrymau di-fudd o feddwl, emosiynau ac ymddygiadau

Deilliannau Dysgu

  • Darperir offer ac awgrymiadau i helpu i ddeall a meithrin ffordd newydd o feddwl am bobl ifanc yn eu harddegau a'u mynegiannau ymddygiadol allanolac ar yr un pryd, cysylltu eu hymddygiad bob tro â sut maen nhw'n teimlo.

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 3 Hydref 2024 10.00-14.30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau