Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Rhianta Therapiwtig

Darparwr y cwrs

Platfform

Nod

  • Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i gynllunio i gynghori a chynorthwyo Gofalwyr Maeth sy'n rhianta ac yn ail-rianta plentyn sydd wedi profi trawma.

Deilliannau Dysgu

  • Bydd yr hyfforddiant yn helpu ymarferwyr i gael gwell dealltwriaeth o'r hyn a fydd yn helpu.

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 21 Mehefin 2024 10:00-15:30
  • 11 Hydref 2024 10:00-15:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau