Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Plant a Phobl Ifanc sy'n Ceisio Lloches ar eu pen eu hunain

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

  • Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar brofiadau ac anghenion UASC a Phobl Ifanc.

Deilliannau Dysgu

  • Polisi a gweithdrefn cyfredol a chyd-destun deddfwriaethol.

 

Dyddiad a Amseroedd

  • 26 Mehefin 2024 09:30-16:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau