Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Sgiliau Asesu (Oedolion)

Darparwr y cwrs

Darperir gan 'The Crew DCC Interactive'

Cynulleidfa Darged: Timau Gwaith Cymdeithasol a Darparwyr Gofal

Nod

  • Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn cefnogi'r rhai sy'n cwblhau asesiadau mewn gofal cymdeithasol.
  • Mae'n ystyried y daliadau allweddol o ymgymryd asesiadau gan gynnwys cynllunio a dadansoddi i sicrhau bod ymarfer gorau yn cael ei gymhwyso gan ymarferwyr. 

Deilliannau Dysgu

  • Bydd y cwrs yn archwilio: Deall egwyddorion allweddol, deddfwriaeth a chyd-destun polisi cenedlaethol/lleol sy'n sail i asesiadau..
  • Sicrhau bod asesiadau yn cadw at ddulliau ymarfer sy'n seiliedig ar gryfderau.
  • Deall y pwysigrwydd o feddwl yn feirniadol, ymarfer myfyriol a dadansoddi.
  • Cynnwys llais yr oedolyn mewn asesiadau - cynhwysiant a chyfranogiad Gofalwyr/Teulu.
  • Cymhwyso gwybodaeth gwaith cymdeithasol trwy ymchwil / canfyddiadau Adolygiad Ymarfer a phrofiad ymarfer i asesu.

Dyddiad a Amseroedd

  • 30 Mai 2024, 9.00 - 16.30
  • 23 Hydref 2024, 9.00 - 16.30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau