Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Dulliau sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau

Darparwr y cwrs

Cyflwynir gan Les Awtistiaeth

Cynulleidfa Darged: Timau / Darparwyr / Gofalwyr Gwaith Cymdeithasol

Nod

 • Cwrs hyfforddi i ddefnyddio dull seiliedig ar gryfderau i weithio gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Grym y sgwrs
 • Yn canolbwyntio ar ddatrys cyfyng-gyngor defnyddwyr gwasanaeth.
 • Cydweithio i gyflawni canlyniad cynaliadwy, adeiladu ar gryfderau, cynyddu ymreolaeth ac annibyniaeth.
 • Mae sgiliau cyfathrebu ein staff yn eu galluogi i ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth mewn amrywiaeth eang o amgylchiadau heriol. Cynlluniwyd y cwrs hwn i adeiladu ar sgiliau a hyder gweithwyr i rymuso eu defnyddwyr gwasanaeth.
 • Mae'r sgiliau hyn yn ddigonol i ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth wrth reoli eu bywydau a defnyddio eu hadnoddau eu hunain.
 • Gall gweithwyr greu momentwm ar gyfer newid trwy sgiliau cyfathrebu cydweithredol sy'n cyfleu derbyniad ac empathi wrth ganolbwyntio ar y materion a'r penblethau mwyaf canolog a phwysig.
 • Gall sgiliau cyfathrebu cydweithredol helpu gweithwyr mewn unrhyw fath o leoliad cynorthwyol neu therapiwtig i helpu pobl i archwilio a gobeithio datrys eu cyfyng-gyngor ynghylch materion hollbwysig y maent yn eu cydnabod yn eu bywydau.

Deilliannau Dysgu

 • I gefnogi grym y sgwrs. Yn canolbwyntio ar ddatrys cyfyng-gyngor defnyddwyr gwasanaeth. Cydweithio i sicrhau canlyniad cynaliadwy, adeiladu ar gryfderau, cynyddu ymreolaeth ac annibyniaeth. Bydd y cwrs hwn yn rhoi sgiliau a strategaethau cyfathrebu cydweithredol i weithwyr.
 • Bydd cyfuniad o ymarferion ymarferol a thrafodaeth yn galluogi cyfranogwyr i nodi a rhoi ar waith sgiliau craidd a strategaethau ymgysylltu a chydweithio

Bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Ystyried 'Dechreuadau da'
 • Diffinio canlyniadau ystyrlon
 • Archwilio gymhelliant mewnol
 • Dyfnhau sgiliau gwrando myfyriol
 • Ystyried ymddygiadau amddiffynnol, archwilio sgiliau a dulliau defnyddiol
 • Dysgu'r defnydd strategol o gwestiynau allweddol
 • Archwilio ymarfer sy'n seiliedig ar gryfderau
 • Ystyried ffyrdd o gefnogi eu sgiliau yn eu lleoliadau gwaith.

Dyddiad a Amseroedd

 • 19 Medi 2024, 9.30am - 4.30pm
 • Hyfforddiant ar-lein

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau