Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Deddf Galluedd Meddyliol a Chytundebau Tenantiaeth Tai

Hyfforddiant gan Cyflwynir gan Rhiannon Mainwaring, JMG Training & Consultancy

Cynulleidfa darged: Timau Gwaith Cymdeithasol a'r Adran Dai

Nodau

 • Bydd y cwrs yma'n olrhain y gyfraith mewn perthynas â chreu cytundebau tenantiaeth i'r sawl sydd â diffyg galluedd meddyliol.
 • Mae nifer o ddyfarniadau llys wedi dangos y problemau cyffredin sy'n wynebu staff, a goblygiadau cytundebau tenantiaeth anghyfreithlon.
 • Bydd y cwrs yn ystyried sut y dylai staff asesu galluedd meddyliol mewn perthynas â chytundebau tenantiaeth, a'r gyfraith achos allweddol yn y maes.
 • Hefyd bydd yn ystyried dilysrwydd cyfreithiol cytundebau tenantiaeth sy'n cael eu harwyddo gan, neu ar ran, unigolion gyda diffyg galluedd; a phan fydd pobl sydd â diffyg galluedd yn cael eu lleoli heb gytundeb tenantiaeth.
 • Bydd y sawl sy'n bresennol yn cael enghreifftiau o achosion pan fydd angen ceisiadau i'r Llys Gwarchod efallai a'r gweithdrefnau ymarferol mewn perthynas â hyn.
 • Byddwn hefyd yn trafod rôl cyfreithwyr a dirprwyon, mewn perthynas â chytundebau tenantiaeth.

Deilliannau

 • Bydd y cwrs yn ystyried sut y dylai staff asesu galluedd meddyliol mewn perthynas â chytundebau tenantiaeth, a'r gyfraith achos allweddol yn y maes.
 • Hefyd bydd yn ystyried dilysrwydd cyfreithiol cytundebau tenantiaeth sy'n cael eu harwyddo gan, neu ar ran, unigolion gyda diffyg galluedd; a phan fydd pobl sydd â diffyg galluedd yn cael eu lleoli heb gytundeb tenantiaeth.
 • Bydd y sawl sy'n bresennol yn cael enghreifftiau o achosion pan fydd angen ceisiadau i'r Llys Gwarchod efallai a'r gweithdrefnau ymarferol mewn perthynas â hyn.
 • Byddwn hefyd yn trafod rôl cyfreithwyr a dirprwyon, mewn perthynas â chytundebau tenantiaeth.

Dyddiadau

 • 9 Mai 2024, 9.30am - 4.30pm
 • Hyfforddiant ar-lein dros Teams

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau