Gweithredu ar ran rhywun arall

Os yw rhywun yn methu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain, efallai bydd angen iddynt gael rhywun arall i weithredu ar eu rhan.  Y ffordd fwyaf cyffredin o wneud hyn yw drwy Bwer Atwrnai.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu