Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng yn ennill ardystiad Passivhaus

Image of Welshpool Church in Wales Primary School

15 Mawrth 2024

Image of Welshpool Church in Wales Primary School
Mae'r cyngor wedi cyhoeddi bod adeilad ysgol arobryn ac arloesol yng ngogledd Powys wedi ennill ardystiad Passivhaus.

Adeiladwyd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng, fel rhan o raglen Trawsnewid Addysg Cyngor Sir Powys, a dyma'r ysgol gyntaf yn y sir i ennill ardystiad Passivhaus.

Mae adeilad yr ysgol, a ddyluniwyd gan Architype (Architects) a WSP (Engineering All Disciplines) ac a adeiladwyd gan Pave Aways Ltd ar ran y cyngor, yn bodloni'r safonau ynni effeithlon trylwyr a alluogodd iddo gael yr ardystiad hwn.

Enillodd yr adeilad arloesol ddwy wobr y llynedd - y Wobr Gwerth yng Ngwobrau Adeiladu Rhagoriaeth yng Nghymru a'r wobr Cyfleuster Arloesi mewn Darparu Addysg Gynaliadwy yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru.

Wedi'i hadeiladu o amgylch ffrâm bren a oedd o ffynonellau cynaliadwy yng Nghymru, mae gan yr ysgol lefel uwch o inswleiddio ac fe'i hadeiladwyd i fod yn aerdyn. Mae ganddo hefyd system adfer gwres ac awyru a phaneli solar ar y to i leihau costau rhedeg.

Ariannwyd y prosiect ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, drwy ei Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gynt), a'r cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Pete Roberts, Aelod Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu: "Rwy'n falch iawn bod adeilad Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng wedi cyflawni ardystiad Passivhaus.

"Ni fyddai'r prosiect arloesol hwn wedi bod yn bosibl oni bai am y bartneriaeth rhwng arweinwyr ysgol a'n swyddogion cyngor ymroddedig, Llywodraeth Cymru, Esgobaeth Llanelwy a'n partneriaid yn y diwydiant adeiladu.

"Mae'r cyfleuster arobryn hwn yn galluogi dysgwyr a staff addysgu i gyflawni eu potensial ond mae wedi'i adeiladu i'r safonau ynni effeithlon uchaf sy'n helpu'r sir i leihau ei hôl troed carbon."