Dulliau eraill o gael rhywun i weithredu ar eich rhan

Unigolion/Sefydliad Apwyntiedig

Os oes rhywun yn derbyn budd-daliadau gan yr Adran Waith a Phensiynau, gall yr Adran Waith a Phensiynau awdurdodi rhywun i weithredu ar eu rhan.  Gelwir yr unigolyn neu sefydliad yn 'unigolyn/sefydliad apwyntiedig'.

Dirprwyaeth

Os ydych yn derbyn budd-daliadau gan yr Adran Waith a Phensiynau, gallwch drefnu bod rhywun yn delio â'ch budd-daliadau ar eich rhan.  Mae'r Llys Amddiffyn yn rhoi Gorchmynion Dirprwyaeth sy'n caniatau i rywun arall ofalu am eich cynilion neu asedau eraill. 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r adran Help gyda materion ariannol.

Pleidleisio

Oeddech chi'n gwybod y gallwch enwebu rhywun i bleidleisio ar eich rhan?

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu