Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Help gyda Budd-daliadau

 Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 4 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 826345

Image of pound sign

Rydym wedi ymrwymo i'ch helpu chi i sicrhau eich bod yn gallu cael cymaint o incwm ag y gallwch, lleihau eich costau a thrin eich dyledion, eich biliau a'ch benthyg. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar hyd a lled Powys sy'n darparu help arbenigol i wneud hyn ond mae gennym hefyd ein tîm ein hunain o swyddogion sy'n gallu ymweld â chi neu'ch cynorthwyo dros y ffôn.

 

Gwnewch gais am fudd-daliadau neu os ydych angen siarad â rhywun am hawliad presennol, gofynnwch i ni eich ffonio.

 

cymorth gyda budd-daliadau

Cymorth i reoli arianCyfrifianellauCymorth arall

 

Cymorth gyda:

 • Materion arian
 • Popeth digidol ac ar-lein
 • Cyngor ar fudd-daliadau
 • Hawlio budd-dal tai
 • Gostyngiad treth y cyngor
 • Prydau ysgol am ddim
 • Taliadau tai yn ôl disgresiwn

 

Mae pob trafodaeth yn gyfrinachol

 

Yn anffodus, nid ydym yn cynnal y sesiynau taro heibio bellach, ond gallwch ddod i siarad â ni yn un o'n sesiynau apwyntiad:

 • Neuadd Maldwyn
 • Y Gwalia
 • Neuadd Bryncheiniog
 • Llyfrgell Tref-y-Clawdd
 • Llyfrgell Rhaeadr Gwy
 • Canolfan Byd Gwaith y Drenewydd
 • Ystradgynlais
 • Canolfan Byd Gwaith y Trallwng

Ffoniwch 01597 827462 i drefnu apwyntiad

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu