Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Llanfair-ym-Muallt - Cynnig

Cynllun: Gorchymyn Cyngor Sir Powys (Strydoedd Amrywiol, Llanfair-ym-Muallt)

(Gwaharddiad Aros; Gorchymyn Deiliaid Bathodyn i Bobl Anabl, Llwytho/Dadlwytho a Deiliaid Trwyddedau Aros Cyfyngedig wedi'u Eithrio) 202 A (Heol y Groe, Llanfair-ym-Muallt) Gorchymyn Gwaharddiad Gyrru Pob Cerbyd Modur) 202

Lleoliad: Llanfair-ym-Muallt, Powys

Disgrifiad: Cynnig i gyflwyno cyfyngiadau parcio ychwanegol a gwaharddiad gyrru o fewn y Dref ac ardaloedd preswyl Llanfair-ym-Muallt, Powys