Sut alla'i gael help?

Yn gyntaf ewch i weld eich Meddyg Teulu.  Mae nifer o bethau y gallant eu gwneud i'ch helpu.  Os ydych angen rhagor o help, byddant yn gallu eich cyfeirio at staff Iechyd Meddwl sy'n gallu helpu pobl sy'n dioddef o :

 • Iselder
 • Pryder ac ymosodiadau o banig
 • Straen
 • Anhawster ymdopi gyda digwyddiadau bywyd

Gallant gynnig:

 • cyngor a chymorth ar ddeunyddiau hunangymorth
 • cyrsiau therapi gwybyddol
 • cyrsiau rheoli straen
 • sesiynau therapi siarad yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n canolbwyntio ar dechnegau a strategaethau i oresgyn problemau iechyd cyffredin
 • cynghori
 • cyfeiriad tuag at gymorth tymor hirach os oes angen

Os oes angen cymorth tymor hir, byddwch fel arfer yn cael eich atgyfeirio at y Tim Iechyd Meddwl Cymunedol lleol, gyda chyfle i gael cymorth gan staff iechyd a gweithwyr cymdeithasol.

116 123

Use this link to access the Samaritans website

Am ddim i wneud galwadau o linellau tir, ffonau symudol a ffonau talu

 

 

Cyswllt

 • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
 • Teleffon: 0345 602 7050
 • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu