Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Swyddog Rheoli Contractau Strategol

Commercial Services image 2
  • Swyddog Rheoli Contractau Strategol
  • £35,745 - £37,336

Mae hon yn rôl newydd a bydd yn allweddol wrth wella rheolaeth contractau ar draws y sefydliad. Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth gref am egwyddorion rheoli contractau a bydd yn arweinydd gweithredol ar gyfer gwella rheolaeth contractau ar draws y Cyngor. Bydd gweithgareddau allweddol yn cynnwys, datblygu fframwaith safonol o brosesau rheoli contractau, gwell adnabyddiaeth a lliniaru risg yn y gadwyn gyflenwi, ynghyd ag arwain rhaglen hyfforddi a datblygu sgiliau i wella sgiliau rheoli contractau ar draws y Cyngor.

Ein pecyn buddion

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd gwobrwyo ein gweithwyr am eu gwaith caled yn cefnogi ein cymunedau. Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion, gwobrau a chefnogaeth i'n gweithwyr i'w helpu i ffynnu yn eu gyrfa. Am ragor o fanylion, ewch i: Ein Cynnig i Chi - Cyngor Sir Powys

Ceisiadau a rhagor o wybodaeth

Am fanylion llawn ac i wneud cais ar-lein, ewch i'n prif wefan swyddi.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, neu i drefnu trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â wayne.welsby@powys.gov.uk

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd ceisiadau yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r rhai yn Saesneg.

Amserlenni

14/5/24 yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar-lein yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 23 Mai 2024.