SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llywodraeth Cymru

Image of County Hall in Llandrindod
21 Tachwedd 2017 

Image of County Hall in Llandrindod

Mae'r cyngor wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru yn ystyried pecyn cymorth i Bowys i'w helpu i ymateb i argymhellion diweddar yr Arolygiaeth AGGCC.

Ysgrifennodd Arweinydd y Cyngor, Cynghorydd Rosemarie Harris at Weinidogion Llywodraeth Cymru yr wythnos ddiwethaf yn gofyn iddynt ymarfer eu pwerau i ddarparu cymorth statudol i'r cyngor, gan ddefnyddio eu pwerau o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Ddoe, bu'r Arweinydd a'r Prif Weithredwr Dros Dro, David Powell yn cwrdd ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus i drafod y cais.

"Roedd yn gyfarfod adeiladol ac mae gwaith bellach ar y gweill gyda CLlLC a phartneriaid i ddatblygu pecyn cymorth priodol i gefnogi ein gwaith gwella mewn ymateb i archwiliad yr AGGCC," meddai.

"Mae gennym dîm gwella gydag arbenigwyr o feysydd allweddol eisoes ar waith i gefnogi'r gwasanaeth ar ei daith i wella. Rydym wedi gofyn i Lywodraeth Cymru ddarparu cefnogaeth i helpu cyflawni'r gwelliant hwn.

"Mae'r cyngor wedi cyflwyno ei gynllun gwella sy'n cael ei adolygu gan AGGCC a swyddogion Llywodraeth Cymru.  Rydym yn benderfynol o gyflwyno gwelliannau o fewn y gwasanaeth a byddwn yn darparu gwybodaeth reolaidd ar ein cynnydd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu