1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Dyddiadau'r Tymhorau Ysgol

Bydd Cyngor Sir Powys yn nodi dyddiau heb ddisgyblion ar gyfer pob un o'i ysgolion, ond gall ysgolion newid y dyddiadau yma.  Ewch i'r system cau ysgolion neu cysylltwch â'ch ysgol leol i gadarnhau'r dyddiau heb ddisgyblion.

2019/2020

TermTerm startsHalf-term DatesTerm ends
Tymor yr Hydref 2019 Dydd Mawrth 3 Medi 2019 - Dydd Gwener 25 Hydref 2019 Dydd Llun 28 Hydref 2019 - Ddydd Gwener 1 Tachwedd 2019 Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019- Ddydd Gwener 20 Rhagfyr 2019
Tymor y Gwanwyn 2020 Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020 - Ddydd Gwener 14 Chwefror 2020 Dydd Llun 17 Chwefror 2020 - Ddydd Gwener 21 Chwefror 2020 Dydd Llun 24 Chwefror 2020- Ddydd Gwener 3 Ebrill 2020
Tymor yr Haf 2020 Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020 - Ddydd Gwener 22 Mai 2020 Dydd Llun 25 Mai 2020 - Ddydd Gwener 29 Mai 2020 Dydd Llun 1 Mehefin 2020 - Ddydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Dyddiadau dim disgyblion 19/20

 • Dydd Llun 2 Medi 2019
 • Dydd Llun 4 Tachwedd 2019
 • Dydd Llun 6 Ionawr 2020
 • Dydd Llun 20 Ebrill 2020 (Diwrnod Dan Gyfarwyddyd i Athrawon)
 • Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020

Dyddiadau Defnyddiol 19/20

 • Dydd Gwener y Groglith: Dydd Gwener 10 Ebrill 2020
 • Dydd Llun y Pasg: Dydd Llun 13 Ebrill 2020
 • Gŵyl Banc Calan Mai: Dydd Gwener 8 Mai 2020
 • Gŵyl Banc ddiwedd mis Mai: Dydd Llun 25 Mai 2020
 • Sioe Frenhinol Cymru: Dydd Llun 20 Gorffennaf tan ddydd Iau 23 Gorffennaf 2020
2020/2021

Tymor Tymor yn Dechrau Dyddiadau Hanner Tymor Tymor yn dod i ben
Tymor yr Hydref 2020 Dydd Mercher 2 Medi 2020 - Ddydd Gwener 23 Hydref 2020 Dydd Llun 26 Hydref 2020 - Ddydd Gwener 30 Hydref 2020 Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 - Ddydd Gwener 18 Rhagfyr 2020
Tymor y Gwanwyn 2021 Dydd Mawrth 5 Ionawr 2021 - Ddydd Gwener 12 Chwefror 2021 Dydd Llun 15 Chwefror 2021 - Ddydd Gwener 19 Chwefror 2021 Dydd Llun 22 Chwefror 2021 - Ddydd Gwener 26 Mawrth 2021
Tymor yr Haf 2021 Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021 - Ddydd Gwener 28 Mai 2021 Dydd Llun 31 Mai 2021 - Ddydd Gwener 4 Mehefin 2021 Dydd Llun 7 Mehefin 2021 - Ddydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

Diwrnodau dim disgyblion 20/21

 • Dydd Mawrth 1 Medi 2020
 • Dydd Llun 21 Rhagfyr 2020
 • Dydd Mawrth 22 Rhagfyr 2020
 • Dydd Llun 4 Ionawr 2021
 • Dydd Llun 12 Ebrill 2021

Dyddiadau Defnyddiol 20/21

 • Gwener y Groglith: Dydd Gwener 2 Ebrill 2021
 • Dydd Llun y Pasg: Dydd Llun 5 Ebrill 2021
 • Gŵyl Banc Calan Mai: Dydd Llun 3 Mai 2021
 • Gŵyl Banc ddiwedd mis Mai: Dydd Llun 31 Mai 2021
 • Sioe Frenhinol Cymru: Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021 - Ddydd Iau 22 Gorffennaf 2021


Er bod Powys yn dynodi’r diwrnodau dim disgyblion ar gyfer ei holl ysgolion, mae’r ysgolion yn gallu amrywio’r rhain ar sail dalgylch. Felly argymhellir eich bod yn edrych ar y calendr ysgol sy’n cael ei chyhoeddi gan eich ysgol leol yn ogystal â chalendr ysgol yr Awdurdod oherwydd bydd yn cynnwys unrhyw amrywiaethau lleol.

Gall y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru. Nid yw Cyngor Sir Powys yn atebol am unrhyw golledion yn sgil unrhyw drefniadau gwyliau sy’n newid oherwydd y newidiadau hynny.
Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu