Dyddiadau'r Tymhorau Ysgol

School calendar icon

Bydd Cyngor Sir Powys yn nodi dyddiau heb ddisgyblion ar gyfer pob un o'i ysgolion, ond gall ysgolion newid y dyddiadau yma.  Ewch i'r system cau ysgolion neu cysylltwch â'ch ysgol leol i gadarnhau'r dyddiau heb ddisgyblion.

Gall y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru. Nid yw Cyngor Sir Powys yn atebol am unrhyw golledion yn sgil unrhyw drefniadau gwyliau sy'n newid oherwydd y newidiadau hynny.

 

DiweddariadYsgolion - Dydd Gwener 8 Ionawr

Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud ei fod yn debygol y bydd ysgolion ar draws y sir yn parhau i ddysgu ar-lein tan o leiaf hanner tymor mis Chwefror oni bai bod gostyngiad sylweddol yn yr achosion o'r coronafeirws.

Y bore yma (dydd Gwener, 8 Ionawr), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar yn parhau ac oni bai bod gostyngiad sylweddol mewn achosion cyn 29 Ionawr - dyddiad yr adolygiad nesaf - bydd ysgolion yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.

Bydd ysgolion yn aros ar agor ond dim ond ar gyfer plant gweithwyr allweddol a dysgwyr sy'n agored i niwed.

Diweddariad Ysgolion - Dydd Gwener 8 Ionawr

 

2020/2021

Tymor yr Hydref 2020

Tymor yr Hydref 2020
Tymor yn dechrau: Dydd Mercher 2 Medi 2020 i Ddydd Gwener 16 Hydref 2020
Dyddiadau Hanner Tymor: Dydd Llun 19 Hydref 2020 i Ddydd Gwener 30 Hydref 2020
Tymor yn dod i ben: Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 i Ddydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

 

Tymor y Gwanwyn 2021

Tymor y Gwanwyn 2021
Tymor yn dechrau: Dydd Mawrth 5 Ionawr 2021 i Ddydd Iau 11 Chwefror 2021
Dyddiadau Hanner Tymor: Dydd Llun 15 Chwefror 2021 i Ddydd Gwener 19 Chwefror 2021
Tymor yn dod i ben: Dydd Llun 22 Chwefror 2021 i Ddydd Gwener 26 Mawrth 2021

 

Tymor yr Haf 2021

Tymor yr Haf 2021
Tymor yn dechrau: Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021 i Ddydd Gwener 28 Mai 2021
Dyddiadau Hanner Tymor: Dydd Llun 31 Mai 2021 i Ddydd Gwener 4 Mehefin 2021
Tymor yn dod i ben: Dydd Llun 7 Mehefin 2021 i Ddydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

 

Diwrnodau dim disgyblion 20/21

 • Dydd Llun 21 Rhagfyr 2020
 • Dydd Mawrth 22 Rhagfyr 2020
 • Dydd Llun 4 Ionawr 2021
 • Dydd Gwener 12 Chwefror 2021
 • Dydd Llun 12 Ebrill 2021
 • Dydd Iau 6 Mai 2021

Dyddiadau Defnyddiol 20/21

 • Gwener y Groglith: Dydd Gwener 2 Ebrill 2021
 • Dydd Llun y Pasg: Dydd Llun 5 Ebrill 2021
 • Gŵyl Banc Calan Mai: Dydd Llun 3 Mai 2021
 • Gŵyl Banc ddiwedd mis Mai: Dydd Llun 31 Mai 2021
 • Sioe Frenhinol Cymru: Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021 - Ddydd Iau 22 Gorffennaf 2021

2021/2022

Tymor yr Hydref 2021

Tymor yr Hydref 2021
Tymor yn dechrau: Dydd Mercher 1 Medi 2021 i Ddydd Gwener 22 Hydref 2021
Dyddiadau Hanner Tymor: Dydd Llun 25 Hydref 2021 i Ddydd Gwener 29 Hydref 2021
Tymor yn dod i ben: Dydd Llun 1 Tachwedd 2021 i Ddydd Mercher 22 Rhagfyr 2021

 

Tymor y Gwanwyn 2022

Tymor y Gwanwyn 2022
Tymor yn dechrau: Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022 i Ddydd Gwener 18 Chwefror 2022
Dyddiadau Hanner Tymor: Dydd Llun 21 Chwefror 2022 i Ddydd Gwener 25 Chwefror 2022
Tymor yn dod i ben: Dydd Llun 28 Chwefror 2022 i Ddydd Gwener 8 Ebrill 2022

 

Tymor yr Haf 2022

Tymor yr Haf 2022
Tymor yn dechrau: Dydd Llun 25 Ebrill 2022 i Ddydd Gwener 27 Mai 2022
Dyddiadau Hanner Tymor: Dydd Llun 30 Mai 2022 - Ddydd Gwener 3 Mehefin 2022
Tymor yn dod i ben: Dydd Llun 6 Mehefin 2022 i Ddydd Llun 18 Gorffennaf 2022

 

Diwrnodau dim disgyblion 2021/22

 • Dydd Merched 1 Medi 2021
 • Dydd Iau 4 Ionawr 2022
 • Dydd Gwener 8 Ebrill 2022
 • Dydd Llun 25 Ebrill 2022
 • Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022

Dyddiadau Defnyddiol 21/22

 • Gwener y Groglith: Dydd Gwener 15 Ebrill 2022
 • Dydd Llun y Pasg: Dydd Llun 18 Ebrill 2022
 • Gŵyl Banc Calan Mai: Dydd Llun 2 Mai 2022
 • Gŵyl Banc ddiwedd mis Mai: Dydd Llun 30 Mai 2022
 • Sioe Frenhinol Cymru: Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022 - Ddydd Iau 21 Gorffennaf 2022

 

Er bod Powys yn dynodi'r diwrnodau dim disgyblion ar gyfer ei holl ysgolion, mae'r ysgolion yn gallu amrywio'r rhain ar sail dalgylch. Felly argymhellir eich bod yn edrych ar y calendr ysgol sy'n cael ei chyhoeddi gan eich ysgol leol yn ogystal â chalendr ysgol yr Awdurdod oherwydd bydd yn cynnwys unrhyw amrywiaethau lleol.

Gall y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru. Nid yw Cyngor Sir Powys yn atebol am unrhyw golledion yn sgil unrhyw drefniadau gwyliau sy'n newid oherwydd y newidiadau hynny.

 

 

Cysylltiadau

 • Ebost: education@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 826422
 • Cyfeiriad: Gwasanaethau Ysgolion ac Addysg, Powys County Hall, Spa Road East, Powys, LD1 5LG

Dilynwch ni ar:

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu